Wat is BDSM

Wat is BDSM nu eigenlijk?

Dat is een vraag die we veel horen, evenals wat de afkorting betekend.

Het is niet makkelijk of zelfs onmogelijk om het in een paar zinnen uit te leggen, omdat BDSM nu eenmaal heel breed is en vele facetten kent. Maar al proberend kwam ik tot de volgende stelling, die naar mijn idee de meest versimpelde uitleg is van wat BDSM in basis betekent

BDSM is het uitwisselen van de macht binnen een relatie, op vrijwillige basis, binnen een vooraf besproken tijdskader en binnen de vooraf bepaalde grenzen. Dit klinkt eigenlijk wel erg simpel, maar je zult merken dat het allemaal net iets gecompliceerder ligt.

Allereerst, wat betekend BDSM eigenlijk?  BDSM is een samenvoeging van 3 afkortingen, te weten BD, DS en SM. Deze staan voor: Bondage en Discipline, Dominantie en Submissie, Sadisme en Masochisme. Dit zijn 3 afzonderlijke onderdelen van BDSM maar er zit een groot overlap in zodat we in het algemeen spreken over BDSM.

In de volksmond wordt dit gewoon als SM betiteld, maar in feite bedoelen ze dus BDSM en is SM maar een klein deel van een veel groter geheel. Dit geeft meteen aan dat er in de vanilla wereld (vanilla is de term voor 'niet BDSM') een geheel vertekend beeld bestaat over BDSM. Dit noem ik zelf maar het “SBS-sex syndroom”. Mensen beoordelen iets op basis van hun kennis over het specifieke onderwerp.

Ik heb dat zelf bijvoorbeeld bij voetbal. Ik vind er niets aan en ik snap het spel niet.
In feite vind ik er niets aan omdat ik het spel niet begrijp en kun je het me ook weer niet uitleggen omdat ik er niets aan vind. -

Het zelfde gaat dus op voor de meeste mensen als het om BDSM gaat. Aangezien ze alleen het kinky beeld kennen dat de commerciële zenders ze voorschotelen, baseren ze hun oordeel over jou als BDSM-er op die kennis. En omdat hun beeld al bepaald is willen ze er niet meer over te weten komen, want het is nu eenmaal hun ding niet. Zoals met alle (voor)oordelen is er dus een enorm gat tussen ‘zij die weten’ en ‘zij die denken het te weten’.

De enige manier waarop DeKerker hier aan kan bijdragen is het delen van onze gezamenlijke kennis en het vermijden van spannende, kinky, geile teksten en beelden. Een van onze doelstellingen is dan ook: Informatie en geen Sensatie.

Nu we de afkortingen en hun betekenis kennen rest ons nog de uitleg over de stelling zelf.
(BDSM is het uitwisselen van de macht binnen een relatie, op vrijwillige basis, binnen een vooraf besproken tijdskader en binnen de vooraf bepaalde grenzen.) BDSM is het uitwisselen van macht binnen een relatie.

Het uitwisselen van macht wil zeggen dat we bepalen wie de Dominante en wie de onderdanige rol op zich neemt. Meestal zijn deze rollen al bepaald doordat de mensen een BDSM partner zoeken die bij hun rol past. Dus normaal gesproken is er binnen een dergelijke relatie een vaste Dominant en een vaste onderdanige. Maar het kan ook zijn dat de partners beide rollen graag op zich nemen en dat dus onderling afspreken wie wat wanneer is. (Iemand die zowel Dominant als onderdanig is noemen we een switch)

Let op! De term relatie staat hier niet perse voor een stel (samenwonende/gehuwden) maar voor mensen die een BDSM relatie hebben of aangaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Dat kan inhouden dat Jan getrouwd is en een heel gelukkig huwelijk heeft met een prima seksleven, maar toch dat beetje extra nodig heeft wat zijn vaste partner hem niet kan/wil bieden. Hij wil namelijk zijn Dominante kant uiten, maar zijn partner heeft niets met BDSM. Als Jan dan zo gelukkig is dat hij zijn partner heeft kunnen overtuigen dat seks en BDSM twee totaal verschillende dingen zijn (niet schrikken, maar BDSM heeft inderdaad niets met seks te maken) en zij er uiteindelijk vrede mee heeft dat hij dat buitenshuis zoekt heeft Jan dus 2 relaties. Zijn BDSM-relatie en thuis zijn vanilla-relatie.

Voor de goede orde: BDSM en seks zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar gaan wel prima samen en vullen elkaar goed aan. Maar BDSM is uit zichzelf spannend, erotisch, opwindend, maar dat is nog geen seks. Seks is ter aanvulling erg leuk, maar is geen noodzaak.

Verder met de stelling,  BDSM is dus het uitwisselen van de macht binnen een relatie, op vrijwillige basis. De vrijwilligheid is een van de, zoniet het belangrijkste, onderdeel van de stelling. Deze vrijwilligheid maakt het verschil tussen BDSM en mishandeling. Op het moment dat de onderdanige bewust heeft gekozen voor deze rol binnen die specifieke relatie heeft hij/zij vrijwillig de macht over gedragen aan de desbetreffende Dominant. Deze Dominant mag zich dus vrij bewegen binnen de grenzen die ze vooraf bepaald hebben. Zolang deze regel van toepassing is , spreken we van BDSM.

Echter, bij het verzuimen van het maken van afspraken, kan BDSM overgaan in mishandeling. Als de Dominant andere ideeën heeft op BDSM gebied dan de onderdanige en er zijn vooraf geen grenzen bepaald, kun je je voorstellen dat de Dominant ‘gewoon’ zijn spel speelt terwijl de onderdanige zich dus daadwerkelijk mishandeld kan voelen. Deze regels zijn er niet voor niets en maak die afspraken dus ook!  Dit springt dus meteen in op het volgende deel van de stelling: De vooraf bepaalde grenzen.

De grenzen binnen de BDSM relatie zijn een combinatie van factoren. We kennen allereerst harde en zachte grenzen en als tweede kennen we de grenzen van Dominant en onderdanige. (Ja, ook de Dominant heeft grenzen) Het verschil tussen harde en zachte grenzen is: Een harde grens zul je nooit overheen gaan en elke poging daartoe van de ander zal op een “Stop” uitlopen. Een zachte grens is geen eindpunt, maar eerder het punt waar je eigenlijk niet alleen verder durft. Maar aan de hand van, of opgezweept door, je partner kun je daar overheen en zodoende die grens verleggen.

Als je dit weet zie je dat het in feite niet zo zwart-wit meer is als we het over uitwisselen van de macht hebben. De Dominant mag dan wel de macht hebben, maar de grenzen heeft hij/zij samen gesteld met zijn/haar onderdanige partner. Je kunt dus zeggen dat beiden de grens om zich heen hebben afgebakend, zodat je een virtueel vierkant ( ik noem het maar de speeltuin) krijgt waarbinnen de Dominant zich vrij kan bewegen.

Bij de grenzen horen ook nog afspraken over stopwoorden. Dit zijn de signalen waarmee je aan kunt geven of je partner bezig is een grens te overschrijden of in ieder geval dicht begint te naderen. Over het algemeen worden hier gebruikt “Genade” en “Stop”. Genade betekend dan zoiets als: Even rustig aan, want ik zit tegen een grens aan. (kan een afgesproken grens zijn, maar ook een pijngrens uiteraard) Stop betekend altijd: Stop het spel, we gaan te ver voor mij.

Indien een onderdanige niet in de mogelijkheid is om te spreken kun je een alternatief signaal afspreken. Dit kan een vingerknip zijn, maar je kunt de onderdanige ook iets laten vasthouden wat deze kan laten vallen als vraag om  genade. Je begrijpt nu wel dat deze afspraken van groot belang zijn binnen een BDSM relatie en dat ze beide partners beschermen.

Rest er nog een laatste onderdeel van de stelling: Het vooraf bepaalde tijdskader.  Dit is eigenlijk ook een soort afspraak tussen de beide partners, maar omdat dit een belangrijk verschil kan aangeven in het type BDSM relatie noem ik dit expres apart. Ikzelf heb een zgn. 24/7 relatie met mijn sub (onderdanige). Dit houdt in dat wij geen bepaalde tijden aanhouden, maar in een continue D/s verwikkelt zijn. Dit is een bewuste keuze en mogelijk omdat mijn BDSM-partner en ik samenwonen.

Wat veel vaker voorkomt is dat partners bepaalde tijden hanteren. Ze “SM-en” alleen in de weekeinden, of alleen ’s avonds als de kinderen naar bed zijn. Weer anderen bewaren het alleen voor feestjes en meetings. Sommige stellen zijn weer alleen in de weekeinden bij elkaar en hebben dan een soort 24/7. Dit is per persoon en per stel zo verschillend dat je niet alle voorbeelden op kunt noemen. (vergelijk het maar met seks, de een heeft het dagelijks en een ander wekelijks etc)

Zoals ik al zei, ik zelf zit in een 24/7 relatie en dat wil dus zeggen dat het 24 uur per dag, 7 dagen per week D/s is (Dom/sub) Dit klinkt erg heftig misschien, maar in de praktijk valt dat allemaal erg mee. We zijn niet non-stop aan het SM-en, maar leiden een vrij normaal leven en nemen normale beslissingen net als elk ander stel gewoon samen. Alleen kan de BDSM opeens even de kop op steken en dat kan dan overal gebeuren. In de auto, in de supermarkt, op visite, in het bos, op het strand. Als ik het in mijn bol krijg begint er een samenspel. Even als mijn partner dit kan proberen uit te lokken door zich te gaan misdragen zodat ik wel in moet grijpen.

Al het bovenstaande is dus de uitleg/verdediging van de stelling:  BDSM is het uitwisselen van de macht binnen een relatie, op vrijwillige basis, binnen een vooraf besproken tijdskader en binnen de vooraf bepaalde grenzen. Als het goed is heb ik je nu uitgelegd dat er ondanks een “machtsuitwisseling” toch een grote mate van gelijkheid is binnen een BDSM relatie en dat deze , al dan niet tijdelijk, vrijwillig word opgegeven door de onderdanige partij, mits de Dominant binnen de grenzen van zijn “speeltuin” blijft.

Zo vreemd als het voor een niet-BDSMer kan klinken: ongelijkheid is gelijkheid. Dominant is gelijk aan onderdanig en dus: > = <